Velkommen til min hjemmeside.

Jeg hedder Mogens Henriksen og er født i landsbyen Jenslev i 1935.

 

Jenslev ligger i den sydlige del af halvøen Hornsherred  -  i Rye sogn, i nuværende Lejre kommune.

I min barndom og ungdom var Rye sogn en del af Rye-Sonnerup kommune.

 

I 1970 blev de tre hidtidige kommuner: Rye-Sonnerup, Hyllinge-Lyndby og Sæby-Gershøj, sammenlagte, og den nye kommune fik navnet: Bramsnæs.

1. januar 2007 blev de tre kommuner: Bramsnæs, Hvalsø og Lejre, sammenlagte i en ny storkommune, der fik navnet: Lejre kommune.

 

På de følgende sider vil jeg skrive og fortælle om min fødeby, den gamle landsby, Jenslev.

Det bliver en lang beskrivelse  -  i mange afsnit.

 

Gennem mange år har jeg i arkiverne indsamlet materiale om Jenslev.

Fra begyndelsen var formålet med arkiv-besøgene dog at dyrke slægtsforskning.

Under slægtsforskningen blev det afsløret, at et af mine tip-oldeforældre-par var flyttet til Jenslev i 1836.

Dem ville jeg gerne vide noget mere om, og eftersøgning i gulnede dokumenter og gamle protokoller gav værdifulde oplysninger.
Selvom jeg kun søgte efter stof, der angik min egen slægt, var det uundgåeligt at støde på forhold, der vedrørte andre beboere i landsbyen.

 

De gamle dokumenter og protokoller i arkiverne indeholder et væld af oplysninger om landsbyen.

Jeg fandt frem til en beskrivelse af mine tip-oldeforældres gamle hus i Jenslev, og for at kunne sammenligne dette med byens øvrige huse, gennemsøgte jeg de gamle dokumenter for at finde beskrivelser af byens øvrige bygninger.

 

Sådan startede indsamlingen af arkiv-materialet om Jenslev!

Flere og flere notater blev gjort, og ”pludselig” havde jeg flere ringbind med notater om byen!

De oplysninger jeg har fået, vil jeg gerne dele med andre, så hvis I har lyst til at læse videre  -  så værsgo!

Det er dog langtfra hele den efterfølgende tekst, der direkte omhandler Jenslev.

Fra snesevis af historiebøger er hentet stof om generelle forhold i sjællandske landsbyer.

I arkiverne er afskrevet gamle love og forordninger, bl. a. fra tiden omkring De store Landboreformer i slutningen af 1700-tallet.

I Rigsarkivet, i Landsarkivet og i Matrikelarkivet er mange dokumenter endevendt og gennemlæst, og en del af disse er blevet afskrevet og nu videregivet i beskrivelsen om min fødeby, den gamle landsby, Jenslev.

 

Herunder links til øvrige afsnit.

min barndoms landsby

perioden da jenslev blev grundlagt

hjulploven og trevangsbruget

middelalderen

landsbyen i 1500-1600 aarene

christian d femtes matrikel

kornsorter og skatter i 1600-aarene

landsbyen i 1700-aarene

landsbyen i 1700-aarene 2

ryegaards jordebog

de store landboreformer

landsbyen i 1800-aarene

landsbyen i 1800-aarene 2

landsbyen i 1800-aarene 3

landsbyen i 1800-aarene 4

folketaelling 1850

to faestebreve

dagligliv

dagligliv 2

dagligliv 3

dagligliv 4

oldemor og oldefar

farmor og farfar

farmor og farfar 2

jenslevsbeboere 1664-2008

matr nr 1

matr nr 2

matr nr 3

matr nr 4 og 5

matr nr 6 og 7

matr nr 8 og 9

matr nr 10 og 11

matr nr 12 og 13

matr nr 14 og 15

matr nr 16 og 17

matr nr 18 og 19

matr nr 20 og21

matr nr 22 og 23

matr nr 24 og 25

matr nr 26 og 27

matr nr 28 og29

matr nr 2c og 2d

matr nr 2e og2f

matr nr 5b og 5c

matr nr 6b og 6d og6e

matr nr 9b